Kişisel Verilerin Korunması Kurumsal Eğitim Programı Başladı.

Kişisel Verilerin Korunması Kurumsal Eğitim Programı Başladı.   Avukat Özgür Eralp tarafından verilen Kişisel Verilerin Korunması Kurumsal Farkındalık Eğitim Programı başladı. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu amacı nedir? Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ne zaman yürürlüğe giriyor? 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul…

"Kişisel Verilerin Korunması Kurumsal Eğitim Programı Başladı."