BDDK Fatura ödemelerine aracılık hizmetinin ödeme hizmeti olduğuna dair basın açıklaması yaptı.

BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 31.10.2017 tarihli 2017/7 sayılı basın açıklamasıyla Fatura ödemelerine aracılık hizmetinin ödeme hizmeti olduğunu belirtti.   BDDK BASIN AÇIKLAMASI 2017/ 7 31 Ekim 2017 Fatura ödemelerine aracılık hizmeti ödeme hizmetidir. Bilindiği üzere, 27.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında; hangi hizmetlerin ödeme hizmeti olduğu sayılmış olup, söz konusu fıkranın (e) bendinde…

"BDDK Fatura ödemelerine aracılık hizmetinin ödeme hizmeti olduğuna dair basın açıklaması yaptı."

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kişisel Verilerin Silinmesi, yok edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 28 Ekim 2017 Cumartesi tarihli  30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yayınlanan yönetmelik hükümleri; 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7 nci maddesi uyarınca veri sorumluları hakkında uygulanacak. Kişisel Verilerin Silinmesi, yok edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik; 6698 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlandı.…

"KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete’de yayınlandı."