VERBİS Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi açıldı.

VERBİS Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi açıldı Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olacağı belirtilmişti. Bu duyuruya uygun olarak 01 EKim 2018 Pazartesi günü VERBİS Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi açıldı. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali…

"VERBİS Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi açıldı."

Danıştay yüz tarama sistemiyle mesai takibine ilişkin önemli bir karar verdi.

Danıştay 11.Dairesi Başkanlığı 13.06.2017 tarihli kararıyla özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerle ilgili olarak önemli tespitlerde bulundu. Dava, davalı idarenin toptancı hali biriminde görev yapan personelin mesai takibinin sağlanması amacıyla başlatılan yüz tarama sistemi uygulamasına son verilmesi talebi ile davacı sendika tarafından yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştı. İdare mahkemesince; davalı idarenin tüm birimlerinin mesai takibinde anılan yöntemin kullanılmadığı, uygulamanın gerçekleştirildiği birimin konumu ve vardiyalı çalışma sistemi nedeniyle personelin kontrol ve denetiminde güçlük…

"Danıştay yüz tarama sistemiyle mesai takibine ilişkin önemli bir karar verdi."

BDDK Fatura ödemelerine aracılık hizmetinin ödeme hizmeti olduğuna dair basın açıklaması yaptı.

BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 31.10.2017 tarihli 2017/7 sayılı basın açıklamasıyla Fatura ödemelerine aracılık hizmetinin ödeme hizmeti olduğunu belirtti.   BDDK BASIN AÇIKLAMASI 2017/ 7 31 Ekim 2017 Fatura ödemelerine aracılık hizmeti ödeme hizmetidir. Bilindiği üzere, 27.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında; hangi hizmetlerin ödeme hizmeti olduğu sayılmış olup, söz konusu fıkranın (e) bendinde…

"BDDK Fatura ödemelerine aracılık hizmetinin ödeme hizmeti olduğuna dair basın açıklaması yaptı."

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kişisel Verilerin Silinmesi, yok edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 28 Ekim 2017 Cumartesi tarihli  30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yayınlanan yönetmelik hükümleri; 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7 nci maddesi uyarınca veri sorumluları hakkında uygulanacak. Kişisel Verilerin Silinmesi, yok edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik; 6698 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlandı.…

"KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete’de yayınlandı."

Facebook videolar için yüzlerce milyon dolar telif ödemesini gözden çıkardı

Son yıllarda Facebook’ta video paylaşımı ve görüntülemenin iyice yaygınlaşmasıyla, videolarda kullanılan müziklerin yasal hakları da Facebook için problem yaratmaya başladı. Güncel yasalara göre, plak şirketleri kullanılan müzikler üzerine haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle videoların kaldırılmasını talep edebiliyorlar. Müzik hak sahipleri aylardır bu konu üzerinde Facebook ile anlaşmaya varıp, bu soruna bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Facebook bunu önlemek için telif hakları ihlal edilen müzikleri belirleyen bir sistem geliştireceği sözünü vermişti. Ancak bu gibi bir sistemi uygulamaya geçirmek…

"Facebook videolar için yüzlerce milyon dolar telif ödemesini gözden çıkardı"

Boğaziçi Üniversitesi Adli Bilişim Kampı 9-12 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Adli Bilişim Kampı 9-12 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. BÜSİBER, Hukukçular ve Bilişim uzmanları için 9-12 Şubat 2017 tarihleri arasında, ülkemizin önde gelen siber güvenlik ve adli bilişim uzmanlarından İbrahim Halil Saruhan ile beraber Üniversiteden YENİ MEZUNLAR için ÜCRETSİZ Adli Bilişim Kampı düzenledi. Av.Özgür Eralp Adli Bilişim Kampında 10.02.2017 Cuma günü  “Bilişim Suçları ve Adli Bilişim” konulu bir sunum yaptı. Eğitim kapsamında Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun bilişimle ilgili maddelerini…

"Boğaziçi Üniversitesi Adli Bilişim Kampı 9-12 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı."

İnternet Üzerinden Başkent Üniversitesi Katılım Sertifikalı Kişisel Verilerin Korunması Uzaktan Eğitimi Başladı.

İnternet Üzerinden Başkent Üniversitesi Katılım Sertifikalı Kişisel Verilerin Korunması Uzaktan Eğitimi Başladı.                   Başkent Üniversitesi Katılım Sertifikalı Kişisel Verilerin Korunması Uzaktan Eğitimi ÖRNEK DERS İZLE 390 TL (Kredi kartına taksit imkanı vardır)   Kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak,kişisel verileri işleyen tüm kurum ve kuruluşların birinci derecede yükümlülüğü haline gelmiştir.Bu eğitim, (6698 sayılı) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum çalışmaları…

"İnternet Üzerinden Başkent Üniversitesi Katılım Sertifikalı Kişisel Verilerin Korunması Uzaktan Eğitimi Başladı."

İnternet Bankacılığı, Kredi Kartı, E-Para ve Ödeme Sistemleri Hukuki Uygulamaları Eğitimi

Hukuk Akademisi İnternet Bankacılığı, Kredi Kartı, E-Para ve Ödeme Sistemleri Hukuki Uygulamaları   Bu eğitimin katılımcıları, Türk Ceza Kanunu ve Bankacılık mevzuatı kapsamında İnternet Bankacılığı, Kredi Kartı ve Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri uygulamaları aracılığıyla ortaya çıkan hukuki, cezai ve teknik uyuşmazlıkları hakkında bilgi sahibi olacaklardır. EĞİTİM İÇERİĞİ Toplam 6 ders saatinden oluşan eğitim içeriğinin ilk bölümünde internet bankacılığı hukuk davaları, ikinci bölümünde kredi kartları ters ibraz (chargeback) işlemleri üçüncü bölümünde Banka ve Kredi Kartı…

"İnternet Bankacılığı, Kredi Kartı, E-Para ve Ödeme Sistemleri Hukuki Uygulamaları Eğitimi"

ITP 2016 – Bilişim Profesyonelleri Semineri 22-25 Aralık 2016 Tarihleri Arasında Xanadu Resort Belek – Antalya’da Yapılacak.

ITP 2016 Bilişim Profesyonelleri Semineri IT Professionals Seminar Yazılım Ekosistemi: Fırsatlar ve Çözümler 22-25 Aralık 2016 / Xanadu Resort Belek – Antalya   SEMOR Seminer, Organizasyon, Danışmanlık ve Turizm A.Ş. tarafından 2006 yılından beri her sene düzenli olarak yapılan ITP Bilişim Profesyonelleri Semineri’nin 11.cisi bu sene 22-25 Aralık 2016 tarihleri arasında Xanadu Resort Belek – Antalya’da yapılacak. Bilişim profesyonellerinin entellektüel birikimlerine katkı verirken diğer yandan ulusal ve uluslararası bir buluşma noktası olan ITP 2016 Bilişim…

"ITP 2016 – Bilişim Profesyonelleri Semineri 22-25 Aralık 2016 Tarihleri Arasında Xanadu Resort Belek – Antalya’da Yapılacak."

Kişisel Verilerin Korunması Kurumsal Eğitim Programı Başladı.

Kişisel Verilerin Korunması Kurumsal Eğitim Programı Başladı.   Avukat Özgür Eralp tarafından verilen Kişisel Verilerin Korunması Kurumsal Farkındalık Eğitim Programı başladı. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu amacı nedir? Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ne zaman yürürlüğe giriyor? 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul…

"Kişisel Verilerin Korunması Kurumsal Eğitim Programı Başladı."