BDDK Fatura ödemelerine aracılık hizmetinin ödeme hizmeti olduğuna dair basın açıklaması yaptı.

BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 31.10.2017 tarihli 2017/7 sayılı basın açıklamasıyla Fatura ödemelerine aracılık hizmetinin ödeme hizmeti olduğunu belirtti.   BDDK BASIN AÇIKLAMASI 2017/ 7 31 Ekim 2017 Fatura ödemelerine aracılık hizmeti ödeme hizmetidir. Bilindiği üzere, 27.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında; hangi hizmetlerin ödeme hizmeti olduğu sayılmış olup, söz konusu fıkranın (e) bendinde…

"BDDK Fatura ödemelerine aracılık hizmetinin ödeme hizmeti olduğuna dair basın açıklaması yaptı."