Patrona küfür tazminatsız attırdı!

MSN yazışmalarınıza dikkat edin Yargıtay İşvereni hakkında MSN yazışmaları yapan işçi tazminatsız atılır dedi İki çalışan mesai saatleri içinde MSN Messenger üzerinden birbirleri ile yazışırken, işveren hakkında hakarete varan kelimeler kullanmalarını tespit eden işveren işçiyi tazminatsız işten atar. Yerel mahkeme, işçi bu sebeple tazminatsız işten atamaz tazminat ödensin der.

"Patrona küfür tazminatsız attırdı!"

BTK’dan Twitter Facebook açıklaması

BTK, bugün bir gazetede yayımlanan “AKP, Twitter ve Facebook için takip merkezi kurdu” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bugün bir gazetede yayımlanan “AKP, Twitter ve Facebook için takip merkezi kurdu” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"BTK’dan Twitter Facebook açıklaması"

Yargıtay, Facebook fotoğraflarını delil saymadı

Yargıtay, bir nafaka artırım davasında, Facebook’tan ilgili kişinin rızası dışında elde edilen fotoğrafların delil olarak kullanılmasını yasalara aykırı buldu. Antalya ‘da eski koca boşandığı eşinin Facebook’ta paylaştığı fotoğrafları delil olarak sundu ve biriyle karı-koca hayatı yaşadığını belirterek 150 TL olan yoksulluk nafakasının kaldırılmasını talep etti. Vatan’dan Kemal Göktaş’ın haberine göre, Antalya’nın Alanya ilçesinde görülen nafaka davasında, davacı kadın , ihtiyaçların arttığını belirterek boşandığı eşinden aldığı 100 TL iştirak nafakasının 400 TL’ye, 150 TL olan yoksulluk…

"Yargıtay, Facebook fotoğraflarını delil saymadı"

Telefonsuz internet geldi tüketicinin aleyhine işledi

2010 yı­lın­da in­ter­net kul­la­nı­cı­la­rı için ‘sa­bit te­le­fon­suz in­ter­net dö­ne­mi­’ baş­la­dı. Ya­lın ADSL uy­gu­la­ma­sı Re­ka­bet Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan 18 Şu­bat 2009’da alı­nan ka­rar­la gün­de­me gel­miş­ti. Bu ka­rar­da Türk Te­le­ko­m’­un üç ay Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve İle­ti­şim Ku­ru­mu­’na (BTK) baş­vu­ru­da bu­lu­nul­ma­sı hük­me bağ­lan­mış­tı. Te­le­fo­na sa­bit üc­ret öde­mek is­te­me­yen tü­ke­ti­ci­yi bu de­fa da şir­ket­ler vur­du. Şir­ket­ler, te­le­fon hat­tı olan ev­le­re 40 TL’­ye bağ­la­nan in­ter­ne­ti “ya­lın in­ter­ne­t” ol­du­ğu için 50-55 TL’­ye bağ­la­ma­ya baş­la­dı. Hal böy­le olun­ca tü­ke­ti­ci cep­he­sin­de ma­li­yet­ler­de de­ği­şen bir…

"Telefonsuz internet geldi tüketicinin aleyhine işledi"

İnternet Kafelere Lisans Baskını

Deep Freeze adlı bilgisayar programının şirket avukatı, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 11 internet kafeye lisans baskını düzenletti. Kurban Bayramı öncesi ilçeye gelen avukat, ilçede bulunan tüm internet kafelere müşteri gibi girerek inceleme yaptı. Deep Freeze adlı programı lisanssız kullandığını tespit ettiği internet kafeleri not eden avukat, söz konusu kafeler hakkında Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki daha önceden belirlenen internet kafelere baskın düzenleyerek kafelerde kullanılan tüm bilgisayarların…

"İnternet Kafelere Lisans Baskını"

İran internet denetimini gevşetiyor mu?

İran’da Hasan Ruhani’nin cumhurbaşkanlığına seçilmesi üzerine, internet de dahil, toplum üzerindeki bazı sınırlamaların gevşetileceği beklentisi oluştu. İran’da yetkililer interneti sıkı bir denetim altında tutuyor; fakat bu politika büyük eleştiri alıyor. İran’da internetin muhafazakâr din adamları tarafından olumsuz karşılandığı günler geride kaldı. Bugün Facebook, İran halıları kadar İran kültürünün bir parçası haline geldi -tabii ki filtreleme sistemini aşıp da bu programı kullanabilenler açısından.

"İran internet denetimini gevşetiyor mu?"

Bakan Güler internet kullanıcılarını uyardı

Bağcılar Belediyesi’nin vatandaşlara ücretsiz ve güvenilir internet hizmeti sağlayacak “3B Bağcılar Belediyesi Bağlantı Projesinin tanıtım törenine katılan İçişleri Bakanı Muammer Güler, vatandaşları güvenilir internet konusunda uyardı. Bakan Güler, “Ne ondan vazgeçeceğiz, ne de risklerine karşı geri tedbir almaktan da geri durmayacağız” dedi.

"Bakan Güler internet kullanıcılarını uyardı"

İnternet denetiminde sivil dönem başlıyor

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun’da değişikliğe gitti. Yeni yasayla içerik sağlayıcıların sorumluluğu artırılacak. Merkezi Ankara’da olan Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulacak. Tüzel kişiliği haiz olacak birlik, tüm internet servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin koordinasyonunu sağlayacak.

"İnternet denetiminde sivil dönem başlıyor"