Danıştay yüz tarama sistemiyle mesai takibine ilişkin önemli bir karar verdi.

Danıştay 11.Dairesi Başkanlığı 13.06.2017 tarihli kararıyla özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerle ilgili olarak önemli tespitlerde bulundu. Dava, davalı idarenin toptancı hali biriminde görev yapan personelin mesai takibinin sağlanması amacıyla başlatılan yüz tarama sistemi uygulamasına son verilmesi talebi ile davacı sendika tarafından yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştı. İdare mahkemesince; davalı idarenin tüm birimlerinin mesai takibinde anılan yöntemin kullanılmadığı, uygulamanın gerçekleştirildiği birimin konumu ve vardiyalı çalışma sistemi nedeniyle personelin kontrol ve denetiminde güçlük…

"Danıştay yüz tarama sistemiyle mesai takibine ilişkin önemli bir karar verdi."

BDDK Fatura ödemelerine aracılık hizmetinin ödeme hizmeti olduğuna dair basın açıklaması yaptı.

BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 31.10.2017 tarihli 2017/7 sayılı basın açıklamasıyla Fatura ödemelerine aracılık hizmetinin ödeme hizmeti olduğunu belirtti.   BDDK BASIN AÇIKLAMASI 2017/ 7 31 Ekim 2017 Fatura ödemelerine aracılık hizmeti ödeme hizmetidir. Bilindiği üzere, 27.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında; hangi hizmetlerin ödeme hizmeti olduğu sayılmış olup, söz konusu fıkranın (e) bendinde…

"BDDK Fatura ödemelerine aracılık hizmetinin ödeme hizmeti olduğuna dair basın açıklaması yaptı."